กำหนดการประชุม

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Registration

อัตราค่าลงทะเบียน

แพทย์ 1,500 บาท

นักศึกษา/แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/พยาบาล/เภสัชกร 1,200 บาท

สมาชิกสมาคม 1,200 บาท

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่ข้างต้น
โปรดโอนเงินค่าลงทะเบียน บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ"
เลขที่บัญชี 026-470206-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
และแนบหลักฐานการชำระเงินเข้ามาในระบบ หลังจากที่การชำระเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม


สิทธิประโยชน์

1. ดูบรรยายย้อนหลังได้ (on demand) ภายในระยะเวลา 3 เดือน

2. หนังสือ “Pediatric Gastrointestinal and Liver Emergencies2”
(ท่านจะได้รับจัดส่งตามที่อยู่ในแบบฟอร์มการรับสมัครทางไปรษณีย์)

 

VDO Rerun

ท่านสามารถเข้ารับชม VDO Rerun โดยกรอก Email ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้


รับใบ Certificate

ท่านสามารถรับ Certificate โดยกรอก Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นจะสามารถ Download Certificate ได้ทันที (Download ได้หลังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)


-->